3 Ιουνίου 2010
ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-5

Εκπαιδευτική Ημερίδα για τις αναδυόμενες επιπλοκές του στόματος

Εκπαιδευτική Ημερίδα για τις αναδυόμενες επιπλοκές του στόματος Εκπαιδευτική Ημερίδα για τις «αναδυόμενες επιπλοκές του στόματος σε ασθενείς που λαμβάνουν τις νέες βιολογικές, στοχευμένες θεραπείες». Τιμητικός […]