Ελληνικό Συνέδριο Υποστηρικτικής Αγωγής στην Ογκολογία

Ελληνικό Συνέδριο Υποστηρικτικής Αγωγής στην Ογκολογία

Θεσσαλονίκη, 12-14 Φεβρουαρίου 2015

Το Ελληνικό Συνέδριο Υποστηρικτικής Αγωγής στην Ογκολογία οργανώθηκε από την Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος, hesmo.gr, με τη συνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ογκολογίας, της Ελληνικής Εταιρείας Γηριατρικής Ογκολογίας, της Ελληνικής Εταιρείας Ογκολογίας Στόματος, τον Εθνικό Σύνδεσμο Νοσηλευτών Ελλάδος-Τομέας Νοσηλευτικής Ογκολογίας και την Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ογκολόγων Ελλάδος.

Ουρανία Νικολάτου-Γαλίτη στο Ελληνικό Συνέδριο Υποστηρικτικής Αγωγής στην Ογκολογία

Η Καθηγήτρια κα Ουρανία Νικολάτου-Γαλίτη στο Ελληνικό Συνέδριο Υποστηρικτικής Αγωγής στην Ογκολογία

Η Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ογκολογίας Στόματος, Καθηγήτρια κα Ουρανία Νικολάτου-Γαλίτη, παρουσίασε τις επιπλοκές του στόματος στις αντινεοπλασματικές θεραπείες και την αναγκαιότητα και τη μεθοδολογία της στοματικής και οδοντιατρικής υγιεινής. Όπως τόνισε η κα Νικολάτου, πολλά προβλήματα στη στοματική κοιλότητα μπορούν να προληφθούν ή να αντιμετωπιστούν με επιτυχία, αν διαγνωστούν έγκαιρα.

Dr. Ourania Nicolatou Galitis
Dr. Ourania Nicolatou Galitis
Είμαι Στοματολόγος, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών και ασχολούμαι με την ογκολογία στόματος.