Υψηλού Επιπέδου Στοματολογική Φροντίδα

Προφίλ

Δρ Ουρανία Νικολάτου-Γαλίτη

Στοματολόγος, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών

Η κα Ουρανία Νικολάτου-Γαλίτη είναι απόφοιτος της Οδoντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Απέκτησε το πτυχίο της Παθολογίας Στόματος από Πανεπιστήμιο Temple, Philadelphia, όπου σπούδασε με υποτροφία από τις Η.Π.Α.

Η Καθηγήτρια κα Νικολάτου-Γαλίτη υπηρετεί ως Διευθύντρια της Κλινικής Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής και Επιστημονική Υπεύθυνη της Μονάδας Οδοντιατρικής Αντιμετώπισης Ογκολογικού Ασθενούς της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, www.dent.uoa.gr.

.

Είναι ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ογκολογίας Στόματος. Δείτε περισσότερα στο oraloncology.gr.

Είναι επίσης ιδρυτικό Μέλος και έχει διατελέσει Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Μυκητολογίας για τα έτη 2002-2005 και 2005-2008

.

Δεξιά: Η κα Νικολάτου-Γαλίτη υπογράφει τη "Διακήρυξη για τον Καρκίνο του Στόματος" σε ειδική Επιστημονική Εκδήλωση, το Μάρτιο του 2011, σε συνεργασία με την Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος, την Ελληνική Ακτινοθεραπευτική Εταιρεία και άλλες συνεργαζόμενες Εταιρείες για τον Καρκίνο του Στόματος.

Διεθνής αναγνώριση

Η κα Ουρανία Νικολάτου-Γαλίτη έχει εκλεγεί ως:

 • Chair της Ομάδας Μελέτης των οστικών επιπλοκών και της οστεονέκρωσης www.mascc.org, Bone Study Group
 • Μέλος της Ομάδας των Επιστημονικών Υπευθύνων (Leadership Group) για τη Βλεννογονίτιδα, MASCC/ISOO

 • President του International Society of Oral Oncology

 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Mediterranean Oncology Forum - MMOF

 • Editor-in-Chief of the Mediterranean Oncology Journal, MOJ

 • Είναι ενεργό μέλος of the Quality of Life Department, European organization for the Research and Treatment of Cancer, EORTC

 • Είναι Επιστημονική Σύμβουλος-Consultant στο IMPAQTT Foundation

 • Δημοσιεύσεις

  Πεδία κλινικού και ερευνητικού ενδιαφέροντος – ερευνητικό έργο

  • Υποστηρικτική Ογκολογία Στόματος
  • Βλεννογονίτιδα του στόματος
  • Οστεονέκρωση των γνάθων
  • Επιπλοκές του στόματος σε ογκολογικές θεραπείες
  • Φροντίδα του στόματος στον καρκίνο
  • Φροντίδα του στόματος σε ασθενείς με μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων (μυελού των οστών)
  • Ποιότητα ζωής στον καρκίνο
  • Οι βλάβες του στόματος σε ειδικούς ασθενείς

  Διεθνείς συνεργασίες

  • International Registry for Osteonecrosis of the Jaw, Principal Investigator for the Site of the Dental School, University of Athens.
  • European Organization for the Research and Treatment of Cancer-EORTC
  • Development of an Οral Ηealth Quality of Life Module (phase I to IV of the EORTC Μodule development.
  • Update of the EORTC QLQ-H&N35, Phase I/IV, Head and Neck Quality of Life Questionnaire Module.
  • Development of the Symptom Based Questionnaire.
  • Development of the Cachexia Module.

  Δημοσιεύσεις στη διεθνή βιβλιογραφία

  1. Drogari-Apiranthitou M, Skiada A, Panayiotides I, Vyzantiadis T-A, Poulopoulou A, Christofidou M, ..…. Nicolatou-Galitis O, et al. Epidemiology of Mucormycosis in Greece; Results from a nationawide prospective survey and published case reports. Journal of Fungi 2023, 9, 425, doi.org/10.33390/jof9040425.
  2. Nicolatou-Galitis O, Psyrri A, Tsoukalas N, Galitis E, Linardou E, Galiti D, et al. Oral toxicities in cancer patients, who receive immunotherapy: A case series of 24 patients. ORAL, 2023, 3, 123-133, doi.org/10.3390/oral3010011.
  3. Singer S, Hammerlid E, …. Nicolatou-Galitis O, et al.Methodological approach for determining the minimal important difference and minimal important change scores for the European Organization for Research and Treatment of Cancer Head and Neck cancer module (EORTC QLQ-HN43) exemplified by the swallowing scale. Quality of Life Research 2021 published online 16 July 2021, doi.org/10.1007/s111360021-02939-6.
  4. Nicolatou-Galitis O, Bossi P, Orlandi E, Bensadoun R-J. The role of Benzydamine in prevention and
   treatment of chemoradiotherapy-induced mucositis. Support Care Cancer 2021;doi.org/10.1007/s00520-21-06048-5.
  5. Sodergren S, Wheelwright S, Fitzsimmons D, EfficaceF, …Nicolatou-Galitis O, et al. Developing symptom lists for people with cancer treated with targeted therapies. Targeted Oncology 2020, doi: 10.1007/s11523-020-00769-z.
  6. Bonomo P, Maruelli A, Saieva C, Taylor C, Singer S, Patelli Z, Rogers S, …..Nicolatou-Galitis O, et al. Assessing preferences in patients with head and neck squamous cell carcinoma: Phase I and II of questionnaire development. Cancers 2020;12:3577. Doi:10.33901/cancers12123577.
  7. Economopoulou E, Nicolatou-Galitis O, Kotsantis I, Psyrri A. Nivolumab-related lichen planus of the lip in a patient with head and neck cancer. Oral Oncology 2020, online 03 March 2020. doi.org/10.106/j.oraloncology.2020.104623
  8. Nicolatou-Galitis O, Papadopoulou E, Vardas E, Kouri M, Galiti D, Galitis E, et al. Alveolar bone histological necrosis observed prior to extractions in patients, who received bone targeting agents. OralDiseases2020; doi:10.1111/odi.13294
  9. Papadopoulou E, Nicolatou-Galitis O, Papassotiriou I, Linardou E, et al. the use of crevicular fluid to assess markers of inflammation and angiogenesis, IL-17 and VEGR, in patients with solid tumors receiving zoledronic acid and/or bevacizumab. Support Care Cancer 2020;28:177-184.Doi: 10.1007/s00520-019-04793-2.
  10. Ariyawardana A, Cheng KKF, Kandwal A, Tilly V, Al-Azri AR, Galiti D, Chiang K, Vaddi A, Ranna V, Nicolatou-Galitis O, et al. Systematic review of anti-inflammatory agents for the management of oral mucositis in cancer patients and clinical practice guidelines. Support Care Cancer 2019;27:3985-3995. Doi:10.1007/s00520-019-04888-w.
  11. Schiodt M, Otto S, FedeleS, Bedogni A, Nicolatou-Galitis O, Ristow O, Kofod T. Workshop of the European task force on medication-related osteonecrosis of the jaw – current challenges. Oral Diseases 2019;25:1815-1821. DOI:10.111/odi.13160.
  12. Nicolatou-GalitisO,KouriM, PapadopoulouE, VardasE, GalitiD, EpsteinJB, EladS, CampisiG, TsoukalasN,Bektas-KayhanK,TanW,BodyJJ,MiglioratiC, RajeshV. LallaRV,fortheMASCCBoneStudyGroup (2019). Osteonecrosis of the jaw related to non-antiresorptive medications: a systematic review. Supportive Care in Cancer 2019;27:383-394
  13. Singer S, AmdalCD, HammerlidE, Tomaszewska IM, Silva JC,MehannaH, Santos M,InhesternJ, Brannan C, YaromN, Fullerton A, Pinto M, ArrarasJI, KiyotaN, BonomoP, Sherman AC, Baumann I, GalalaeR, Fernandez Gonzalez L, Nicolatou-Galitis O, et al (2019). International validation of the revised European Organization for Research and Treatment of Cancer Head and Neck Cancer Module, the EORTC QLQ-HN43: Phase IV.HED 1-13, doi:10.1002/hed.25609. Head & Neck. 2019;41:1725-1737.
  14. Nicolatou-Galitis O, Schiødt M, Amaral Mendes R, Ripamonti C, Hope S, Drudge-Coates L, Niepel D, and Van den Wyngaert T (2019). Medication-related osteonecrosis of the jaw: definition and best practice for prevention, diagnosis, and treatment. OralSurgOralMedOralPatholOralRadiol127;117-135.
  15. Nicolatou-Galitis O, Migliorati C (2018). Osteonecrosis of the jaw (ONJ) in patients who receive Bone TargetingAgents (BTAs): the power of e-learning. Ecancermedicalscience, ecancer2018,12:ed77,https://doi.org/10.3332/ecancer.2018.ed77.
  16. Schiodt M, Vadhan-Raj S, Chambers MS, Nicolatou-Galitis O, Politis C,Coropciuc R, Fedele S, Jandial D, Zjang J, Ma H, SaundersDP (2018). A multicenter ONJ case registry study on medication-related osteonecrosis of the jaw in patients with advanced cancer.SupportiveCareinCancer26:1905-1915.
  17. Wheelwright SJ, HopkinsonJ, Darlington A.S,  Fitzsimmons D.F, Fayers P,  Balstad T.R,  Bredart A, Hammerlid E,  Kaasa S, Nicolatou-Galitis O(2017).Development of the EORTC QLQ-CAX24, A Questionnaire for Cancer Patients with Cachexia. J Pain and Symptom Managemnt53: 232–242.
  18. Hjermstad MJ, Bergenmar M, Bjordal K, FisherS, Hofmeister D, Montel M, Nicolatou-Galitis O (2016). International field testing of the psychometric properties of an EORTC quality of life module for oral health: the EORTC QLQ-OH15.SupportCareCancer24:3915–3924.
  19. Nicolatou-Galitis O, Galiti D, Moschogianni M, Sachanas S, Edwards BJ, Migliorati CA,PangalisG (2016)Osteonecrosis of the jaw in a patient with acute myeloid leukemia, who received azacitidine.J Cancer Metasta Treat 2:220-223, DOI 20517/2394-4722.2016.06.
  20. Nicolatou-Galitis O, Razis E, Galiti D, Galitis E, Labropoulos S, Tsimpidakis A, Sgouros J, Karampeazis A, Migliorati C (2015).Periodontal disease preceding osteonecrosis of the jaw (ONJ) in cancer patients receiving antiresorptives alone or combined with targeted therapies: report of 5 cases and literature review. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol120:699-706.
  21. Singer S, Arraras JI, Baumann I, Boehm A, Herlofson BB, Silva JC, Chie WC, Fisher S, Guntinas-Lichius O, Hammerlid E, Irarrazaval ME, Hjermstad MJ, Jensen K, Liyota N, Licitra L, Nicolatou-Galitis O, et al (2015). Measuring quality of life in patients with head and neck cancer: Update of the EORTC QLQ-H&N Module, Phase III.Head & Neck 37:1358-1367.
  22. Nicolatou-Galitis O, Sachanas S, Drogari-Apiranthitou M, Moschogiannis M, Galiti D, Yiakoumis X, Rontogianni D, Yiotakis I, Petrikkos G, Pangalis G. Mucormycosis presenting with dental pain and palatal ulcer in a patient with chronic myelomonocytic leukemia. Report of a case and literature review. J Medical Microbiology Case Reports 2015;2. doi:10.1099/jmmcr.0.000014.
  23. Vardas E, Coward T, Papadopoulou E, Nicolatou-Galitis O (2014). Dental extractions as the major local risk factor of bisphopshonates related jaw osteonecrosis in cancer patients receiving intravenous bsphopshonates therapy. Mediterranean Oncology Journal-MOJ 1:26-33.
  24. Nicolatou-Galitis O, Koutsoukos KA, Galitis E, Bamias A, Dimopoulos MA (2014). Stomatitis, gingivitis and periodontal abscess in a patient with metastatic renal cell carcinoma receiving temsirolimus and bevacizumab: A cumulative toxicity? Mediterranean Oncology Journal-MOJ 1:45-49.
  25. Lalla RV, Bowen J, Barasch A, Elting L, Epstein J, Keefe DM, McGuire DB, Migliorati C, Nicolatou-Galitis O, Peterson DE, Raber-Durlacher JE, Sonis ST, Elad S (2014). MASCC/ISOO clinical practice guidelines for the management of mucositis secondary to cancer therapy. Cancer 120:1453-1461.
  26. Efficace F, Baccarani M, Breccia M, Saussele S, Abel G, Caocci G, Guilhot F, Cocks K, Naeem A, Sprangers M, Oerlemans S, Chie W, Castagnetti F, Bombaci F, Sharf G, Cardoni A, Noens L, Pallua S, Salvucci M, Nicolatou-Galitis O, et al (2014).International development of an EORTC questionnaire for assessing health-related quality of life in chronic myeloid leukemia patients: the EORTC QLQ-CML24. Qual Life Res 23:825-836.
  27. Nicolatou-Galitis O, Razis E, Galiti D, Vardas E, Tzerbos F, Labropoulos S (2013). Osteonecrosis of the jaw in a patient with chronic myelogenous leukemia receiving imatinib. A case report with clinical implications. Forum of Clinical Oncology 4:29-33.
  28. Nicolatou-Galitis O, Sarri T, Bowen J, Di Palma M, Kouloulias VE,Niscola P, Riesenbeck D, Stokman M, Tissing W, Yeoh E, Elad S, Lalla RV (2013). Systematic review of anti-inflammatory agents for the management of oral Mucositis in cancer patients. For the Mucositis Study Group of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer / International Society of Oral Oncology. SupportCareCancer 21:3179-3189.
  29. Nicolatou-Galitis O, Nikolaidi A, Athanassiadis I, Papadopoulou E, Sonis S (2013).Oral ulcers in patients with advanced breast cancer receiving everolimus: Clinical presentation and management. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 116:e110-e116.
  30. Singer S, Arraras JI, Chie WC, Fisher SE, Galalae R, Hammerlid E, Nicolatou-Galitis O, et al (2013).Performance of the EORTC questionnaire for the assessment of quality of life in head and neck cancer patients EORTC QLQ-H&N35: A methodological review.Qual Life Research22:1927-1941.
  31. Nicolatou-Galitis O, Sarri T, Bowen J, Di Palma M, Kouloulias VE, Niscola P, Riesenbeck D, Stokman M, Tissing W, Yeoh E, Elad S, Lalla RV (2013). Systematic review of amifostine for the management of oral mucositis in cancer patients. For the Mucositis Study Group of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer/International Society of Oral Oncology.SupportCareCancer 21:357-364.
  32. Singer S, Arraras JI, Bauman I, Boehm A, Chie WC, Galalae R, Langendijk JA, Guntinas-Lichius O, Hammerlid E, Pinto M, Nicolatou-Galitis O, et al (2013).Quality of life in patients with head and neck cancer receiving targeted or multimodal therapy-Update of the EORTC QLQ-H&N35, Phase I.Head & Neck 35:1331-1338.
  33. Nicolatou-Galitis O, Bafaloukos D, Manolakis G, Panayiotidis P, Vardas E, Galiti D, Linardou E (2012). Oral ulcers in cancer patients who receive mTOR inhibitors: an emerging oral toxicity. Mediterranean Oncology Journal – MOJ 2:45-51.
  34. Hjermstad MJ, Bergenmar M, Fisher SE, Montel S, Nicolatou-Galitis O, et al (2012). The EORTC QLQ-OH17: A supplementary module to the EORTC QLQ-C30 for assessment of oral health and quality of life in cancer patients. European J of Cancer 48:2203-2211.
  35. Papadopoulou E, Bafaloukos D, Linardou E, Gatou E, Sarri T, Vardas E, Nicolatou-Galitis O (2012). Gingival bleeding in a patient with cervical cancer receiving bevacizumab. Reportof a case. Mediterranean Oncology Journal MOJ 2:54-56.
  36. Efficace F, Breccia M, Saussele S, Kossak-Roth U, Cardoni A, Caocci G, Chie W, Naeem A, Nicolatou-Galitis O, et al (2012). Which health-related quality of life aspects are important to patients with chronic myeloid leukemia receiving targeted therapies and to health care professionals? GIMEMA and EORTC Quality of Life Group. AnnHematol 2012;91:1371-1381.
  37. Nicolatou-Galitis O, Bafaloukos D, Razis E, Papadopoulou E, Linardou E, Grossi I, Vardas E, Migliorati CA (2012). Jaw osteonecrosis associated with medication: Report of two cases addressing unresolved clinical research questions. Mediterranean Oncology Journal MOJ 2:45-51.
  38. Nicolatou-Galitis O, Migkou M, Psyrri A, Bamias A, Pectasides D, Economopoulos T, Raber-Durlacher JE, Dimitriadis G, Dimopoulos MA (2012). Gingival bleeding and jaw bone necrosis in patients with metastatic renal cell carcinoma receiving sunitinib: Report of 2 cases with clinical implications.Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol113:234-238.
  39. Nicolatou-Galitis O, Papadopoulou E, Sarri T, Boziari P, Karayianni A, Kyrtsonis MC, Repousis P, Barbounis V, Migliorati CA (2011). Osteonecrosis of the jaw in oncology patients treated with bisphosphonates: prospective experience of a Dental Oncology referral Center. Oral Surg Oral Med OralPathol Oral RadiolEndod 112:195-202.
  40. Nicolatou-Galitis O, Gatou E, Papadopoulou E, Papadaki I, Fisfis M (2011). Oral lichenoid eruption in a patient with chronic myeloid leukemia receiving imatinib. Casereportandclinical implications. Mediterranean Oncology Journal MOJ. 1:25-29.
  41. Nicolatou-Galitis O, Kouloulias V, Sotiropoulou-Lontou A, Dardoufas K, Polychronopoulou A, Athanassiadou P, Kolitsi G, Kouvaris J (2011). Oral mucositis, pain and xerostomia in 135 head and neck cancer patients receiving radiotherapy with or without chemotherapy. Open Cancer Journal 4:7-17.
  42. Lalla RV, Latortue MC, Hong CH, Ariyawardana A, D’Amato-Palumbo S, Fischer DJ, Martof A, Nicolatou-Galitis O, et al (2010). A systematic review of oral fungal infections in patients receiving cancer therapy. Support Care Cancer 18:985-992.
  43. Nicolatou-Galitis O, Sarri T, Dardoufas K, Kouloulias V, Vakalis X, et al (2010). Oral mucositis, pain and xerostomia in patients with head and neck cancer who received chemoradiotherapy with or without cetuximab. Open Clinical Cancer Journal 4:6-14.
  44. Triantafillidis JK, Zervou-Valvi F, Merikas E, Peros G, Nicolatou-Galitis O, et al (2008). Granulomatous cheilitis associated with exacerbations of Crohn;s disease: a case report. Medical Case Reports, BioMed Central 2:60.
  45. Migliorati C, Armonis B, Nicolatou-Galitis O (2008). Oral osteonecrosis associated with the use of ibandronic acid: report of case and clinical implications. Oral Surg Oral Med OralPathol Oral RadiolEndod, 106:e18-e21.
  46. Vomvas D, Vassiliou V, Papavasileiou D, Kalogeropoulou C, Nicolatou-Galitis O, Kardamakis D (2008). Osteonecrosis of the jaw in a patient treated with ibandronate. J BUON 13:441-443.
  47. Xanthinaki A, Nicolatou- Galitis O, Athanassiadou P, Gonidi M, Kouloulias V, Sotiropoulou-Lontou A, Pissakas G, Kyprianou K, Kouvaris J, Patsouris E (2008). Apoptotic and inflammation markers in oral mucositis in head and neck cancer patients receiving radiotherapy: preliminary report. Support Care Cancer 2008;16:1025-1033.
  48. Panos G, karveli EA, Nikolatou O, Falagas ME (2007).Prolonged survival of an HIV-infected patient with plasmablastic lymphoma of the oral cavity. Am J Hematology 82:761-765.
  49. Nicolatou-Galitis O, Velegraki A, Sotiropoulou-Lontou A, Dardoufas K, Kouloulias V, Kyprianou K, Kolitsi G, Skarleas C, Pissakas G, Papanicolaou VS, Kouvaris J (2006a). Effect of fluconazole antifungal prophylaxis on oral mucositis in head and neck cancer patients receiving radiotherapy. Support Care Cancer 14:44-51.
  50. Nicolatou-Galitis O, Athanassiadou P, Kouloulias V, Sotiropoulou-Lontou A, Dardoufas K, Polychronopoulou A, Gonidi M, Kyprianou K, Kolitsi G, Skarleas C, Pissakas G, Papanicolaou IS, Kouvaris J (2006b). Herpes simplex virus-1 (HSV-1) infection in radiaton-induced oral mucositis.Support Care Cancer 14:753-762.
  51. Yiotakis I, Papanikolaou V, Alatzidou Z, Manolopoulos L, Nikolatou-Galiti O, Ferekidis E (2005). Silent sinus syndrome, a case presentation. Rhinology 43:313-315.
  52. Nicolatou-Galitis O, et al (2004). Effect of PI-HAART on the prevalence of oral lesions in HIV-1 infected patients. A Greek study. Oral Diseases, 2004, 10:145-150.
  53. Nicolatou-Galitis O, Sotiropoulou-Lontou A, Velegraki A, Pissakas G, Kolitsi G, Kyrpianou K, Kouloulias V, Papanikolaou I, Yiotakis I, Dardoufas K (2003). Oral candidiasis in head and neck cancer patients receiving radiotherapy with amifostine cytoprotection.Oral Oncology 39:397-401.
  54. Nicolatou-Galitis O, Dardoufas K, Markoulatos P, Sotiropoulou-Lontou A, Kyrpianou K, Kolitsi G, Pissakas G, Skarleas C, Kouloulias V, Papanicolaou V, Legakis NJ, Velegraki A (2001). Oral pseudomembranous candidiasis, herpes simplex virus-1 infection, and oral mucositis in head and neck cancer patients receiving radiotherapy and granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF) mouthwash.J Oral Pathol Med 30:471-480.
  55. Nicolatou-Galitis O, Papadaki T, Moshovi M, Kamma J, Van Vliet-Konstantinidou C, Tzoumakas K, Kattamis A, Tzortzatou-Stathopoulou F (2001). Gingival overgrowth as initial paraneoplastic manifestation of Hodgkin’s lymphoma in a child. J Periodontology72:107-112.
  56. Nicolatou-Galitis O, Kitra V, Constantinidou C, Peristeri J, Goussetis E, Petropoulos D, Grafakos S (2001). The oral manifestations of chronic graft-versus-host disease (cGVHD) in paediatric allogeneic bone marrow tanslant recipients. J Oral Pathol Med 30:148-153.
  57. Mylonas AI, Massoulas G, Nicolatou O, et al (2000).Progress of ossification and epithelization of wounds after simple or surgical extractions of teeth in rats with chronic renal failure: an experimental study.Br J Oral MaxillofacSurg 38:34-43.
  58. Nicolatou O, Nikolatos G, Fisfis M, et al (1999). Oral hairy leukoplakia in a patient with acute lymphocytic leukemia.Oral Dis 5:76-79.
  59. Nicolatou O, et al (1999).Oral lesions in children with perinatally acquired human immunodeficiency virus infection. J Oral Pathol Med 28:49-53.
  60. Velegraki A, Nicolatou O, et al (1999).Paediatric AIDS-related linear gingival erythema: a form of erythematous candidiasis? J Oral Pathol Med 28:178-182.
  61. Nicolatou O, Sotiropoulou-Lontou A, Skarlatos J, Kyrpianou K, Kolitsi G, Dardoufas K (1998). A pilot study of the effect of granulocyte-macrophage colony-stimulating factor on oral mucositis in head and neck cancer patients during X-radiation therapy: A preliminary report.Int J Radiation Oncology BiolPhys 1998;42:551-556.
  62. Trikkas G, Nikolatou O, et al (1996).Glossodynia: Personality characteristics and psychopathology. PsychotherPsychosom65:163-168.
  63. Kakarantza-Angelopoulou E, Nicolatou O, et al (1991).Verruciform xanthoma of the palate: Case report with electron microscopy.J Oral MaxillofacSurg49:409-412.
  64. Kakarantza-Angelopoulou E, Nicolatou O (1990). Odontogenickeratocysts: Clinicopathologic study of 87 cases.J OralMaxillofacSurg48:593-599.
  65. Christopoulos P, Nicolatou O, et al (1989).Oral spindle cell lipoma. Report of a case. Int J OralMaxillofacSurg18:208-209.
  66. Nicolatou O, et al (1988). Polymorphous low-grade adenocarcinoma of the palate: Report of a case with electron microscopy. J Oral MaxillofacSurg 1988;46:1008-1013.
  67. Pierrakou ED, Angelopoulos AP, Nicolatou O (1986). Correlation of clinical and histological findings of oral tumors. J OralMed41:178-183.
  68. Nicolatou O (1981).Morphologic changes in rat parotid following isoproterenol administration and fractionated X-irradiation. J OralPatholMed10:311-321.
  69. Nicolatou O, et al (1979). Ultrastructural characterization of intermediate cells of mucoepidermoid carcinoma of the parotid. OralSurgOralMedOralPathol48:324-336.

   

   

  Βιβλία

  1. Οι βλάβες του στόματος στον ογκολογικό ασθενή. Νικολάτου-Γαλίτη Ο. Εκδόσεις Μπονισέλ. Αθήνα 2001. Εγχρωμος Ατλαντας.
  2. HIV λοίμωξη / AIDS. Οι βλάβες του στόματος. Νικολάτου-Γαλίτη Ο. Εκδόσεις Omni press. Αθήνα 2006. Εγχρωμος Ατλαντας.
  3. Κεφάλαια σε Βιβλίο-Συνεργασίες με την European Association of Oral Medicine – EAOM
  4. Oral Medicine Handbook. EAOM 2004, on line, www.eastman.ucl.ac.uk/~eaom.
  5. Mucositis (Βλεννογονίτιδα). Nicolatou-Galitis Ο, Spijkervet FKL.
  6. Candidosis (Καντιντίαση). Aguirre JM, Nicolatou-Galitis O.
  7. EAOM Diagnostic and therapeutic protocols: Diagnosis and management of transplantation related oral lesions.
  8. Protocol for diagnosis and management of transplantation related oral lesions. Coordinator: Nicolatou-Galitis O.

  Δείτε περισσότερα για τις στοματολογικές υπηρεσίες ή κλείστε ραντεβού στο στοματολογικό ιατρείο της κυρίας Νικολάτου-Γαλίτη.