ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Η υγεία του Στόματος στον Ογκολογικό Ασθενή

ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΟΣ-ΑΘΗΝΑ-2

Στο μέσον η Καθηγήτρια κα Ουρανία Νικολάτου-Γαλίτη, η Γραμματέας της Κλινικής και η Γραμματέας των Σεμιναρίων Εκπαίδευσης των Οδοντιάτρων, και οι Οδοντίατροι Συνεργάτες και Μεταπτυχιακοί φοιτητές.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Η υγεία του Στόματος στον Ογκολογικό Ασθενή

Εισαγωγή
Το 1990 ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά οι επιπλοκές της στοματικής κοιλότητας σε ασθενείς με καρκίνο, οι οποίοι ελάμβαναν αντινεοπλασματική θεραπεία. Οι κύριες επιπλοκές, που καταγράφηκαν ήταν η βλεννογονίτιδα, ο πόνος και οι ελκώσεις κατά τη διάρκεια της ακτινοθεραπείας κεφαλής και τραχήλου και της χημειοθεραπείας κυρίως αιματολογικών κακοηθειών, οι αιμορραγίες και ουλορραγίες σε ασθενείς με μυελοτοξική χημειοθεραπεία, οι λοιμώξεις του βλεννογόνου της στοματικής κοιλότητας αλλά και των δοντιών και του περιοδοντίου και ο κίνδυνος συστηματικής επέκτασης, η ξηροστομία και η ακόλουθη οδοντική τερηδόνα, η οστεοακτινονέκρωση και η συνολική μείωση της ποιότητας ζωής του ασθενούς.

Μετά την εμφάνιση των βιολογικών, στοχευμένων θεραπειών, το προφίλ των επιπλοκών της στοματικής κοιλότητας έχει αλλάξει. Παρατηρούνται ουλορραγίες σε ασθενείς με γενική εικόνα αίματος σε φυσιολογικά πλαίσια, νέες κλινικές μορφές στοματίτιδας και μία νέα επιπλοκή στο Γνωστικό Αντικείμενο της Στοματολογίας «η οστεονέκρωση της γνάθου».

Στην παρούσα συνεισφορά μας θα περιγράψουμε σύντομα τις επιπλοκές της στοματικής κοιλότητας σε ασθενείς με καρκίνο κεφαλής και τραχήλου, που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία ή χημειοακτινοθεραπεία και θα δώσουμε περιπτώσεις από τη συμβολή μας σε αιματολογικούς ασθενείς, αναδεικνύοντας τη σημαντικότητα της διεπιστημονικής προσέγγισης, καθώς και περιπτώσεις με ιδιαίτερες θεραπευτικές αποφάσεις στο συνεχώς αναδυόμενο πρόβλημα της οστεονέκρωσης των γνάθων.

Στην παρουσίαση των θεμάτων έχουν συνεργαστεί οι Ιατροί που αναφέρονται και οδοντίατροι, μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες και συνεργάτες της Κλινικής, ενώ τα κείμενα έχουν επιμεληθεί συνολικά.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους Διευθυντές Σύνταξης Ιατρούς Ογκολόγους κους Αλέξανδρο Αρδαβάνη και Ιωάννη Μούντζιο για την ευκαιρία να συμμετάσχουμε στο σημαντικό αυτό έργο της έκδοσης «Τα Νέα της Ογκολογίας».

Πηγή: Τα Νέα της Ογκολογίας

Dr. Ourania Nicolatou Galitis
Dr. Ourania Nicolatou Galitis
Είμαι Στοματολόγος, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών και ασχολούμαι με την ογκολογία στόματος.